Registruoti pirkimo kvitą Žaidimo laikotarpis: 2023.12.01 - 2023.12.31

Registruok pirkimo kvitą ir laimėk

Loterija baigėsi
Kvito nuotrauka arba kopija
Pasirinkti failą

LAIMĖTOJAI
TAISYKLĖS

„Coca Cola“ akcijos taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB „Dynamic Solutions“, juridinio asmens kodas 302439020, (toliau – Organizatorius) organizuojama Akcija „Užsisakyk su maistu Coca Cola ir laimėk“ (toliau – Akcija) vyksta nuo 2023 m. gruodžio 01 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. (imtinai).
 2. Akcijos užsakovas – UAB „Coca Cola HBC“ (toliau – Užsakovas).
 3. Norint dalyvauti ir laimėti Akcijos prizus, „Ozas“ prekybos vietoje, esančiose kavinėse, Lietuvos Respublikos teritorijoje, reikia Akcijos metu pirkti bet kurį prekės ženklo „Coca Cola“ produktą (toliau – Coca Cola), nurodytą šių taisyklių Priede Nr. 1 ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.balticlottery.com.
 4. Apie prizų laimėjimą dalyvis sužino iš karto po registracijos tinklapyje www.balticlottery.com, taip pat organizatorius dalyviui gali pranešti tuo telefonu numeriu arba elektroniniu paštu, kuris nurodytas registracijos anketoje tinklapyje www.balticlottery.com. Laimėtojai taip pat bus skelbiami svetainėje www.balticlottery.com.
 5. Akcijoje užregistruotus pirkimo dokumentus (čekius ar sąskaitas) būtina saugoti iki Prizo atsiėmimo. Organizatorius turi teisę neišduoti Akcijos dalyviui prizo, jei jis nepateikia pirkimo dokumento nurodyto registracijos Akcijoje metu.
 6. Akcijos dalyvis, registracijos Akcijoje metu, privalo pateikti aiškią pirkimo dokumento kopiją, kurioje turi matytis: registruojamo dokumento numeris, data bei įsigytas Akcijoje dalyvaujantis produktas.
 7. Informacija apie Akciją skelbiama interneto svetainėje www.balticlottery.com. Laimėtojai į laimėtojų sąrašą bus įtraukti tik patvirtinus, kad pirkimo dokumentas atitinka Taisyklėse nurodytas sąlygas.
 8. Dalyvaudami Akcijoje dalyviai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir Organizatoriaus sprendimų.

AKCIJOS PRIZAI

 1. Akcijos prizai (toliau kiekvienas atskirai – Prizas, o visi kartu – prizai):
 • 500 vnt. firminių „Coca Cola“ kojinių;
 • 25 vnt. belaidžių ausinių JBL TUNE 130 NC. JBL ausinių spalva gali skirtis nuo tos spalvos, kuri buvo nurodyta loterijos informaciniuose plakatuose;
 • 10 vnt. “Poloroid“ Hi- print 9046 kišeninis spausdintuvas;
 • 1 vnt. „Makalius“ dovanų kuponas 1000 eurų vertės pasirinktai kelionei.
 1. Prizai į kitus prizus ar į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
 2. Tikimybė laimėtu žaidimą priklauso nuo turimų prizų skaičiaus bei apytikslio dalyvių skaičiaus. Šiuo atveju Akcijos prizų skaičius sudaro 536 vnt. Apytikslis numatomas dalyvių skaičius – 9702. Atitinkamai bendra numatoma tikimybė Akcijoje laimėti prizą yra viena iš 18 (1/18). Tiksli laimėjimo tikimybė negali būti garantuota ir priklauso nuo bendro dalyvių skaičiaus ir atsitiktinės atrankos ar kitų Organizatoriaus naudojamų laimėtojų nustatymo mechanizmų (jei naudojami).

AKCIJOJE DALYVAUJANČIOS PREKĖS

 1. Akcijos prekės, kurias įsigyjant galima dalyvauti Akcijoje – „Coca Cola” produktai parduodami prekybos centre „Ozas“, esantis adresu, Ozo g. 18, Vilnius, esančiose kavinėse, Lietuvos Respublikos teritorijoje. Akcijoje dalyvaujančių prekių sąrašas pateikiamas Priede nr.1 (žr. taisyklių pabaigoje).
 2. Akcijos prekių, kurias įsigyjant galima dalyvauti Akcijoje, skaičius neribojamas.

AKCIJOS EIGA

 1. Registracijos į Akciją laikotarpiu, t. y. nuo 2023 m. gruodžio 01 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. (imtinai), joje norintys dalyvauti asmenys vienu pirkimu turi nusipirkti bet kurią akcijos prekę, nurodytą Taisyklių Priede Nr. 1 (žr. taisyklių pabaigoje) prekybos centre „Ozas“, esančiose kavinėse, Lietuvos Respublikos teritorijoje, išsaugoti pirkimo dokumentą (kvitą ar sąskaitą) (toliau – Pirkimo dokumentas), ir nuo 2023 m. gruodžio 01 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. 23:59 val. užsiregistruoti puslapyje www.balticlottery.com, užpildant registracijos formą.
 2. Registracijos formoje nurodomas vardas, pavardė, Akcijos dalyvio telefono numeris, elektroninio pašto adresas bei pirkimo dokumento (kvito ar sąskaitos) kopija. Registracijos metu įkeliama aiškiai matoma pirkimo dokumento kopija. Dokumento kopijoje privalo matytis dokumento numeris, data bei įsigytas bent vienas Akcijoje dalyvaujantis produkcijos vnt. Jei pirkimo dokumentas neatitinka šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų, prizas nėra išduodamas.
 3. Įsigyjant prekę ir prekybos vietai pirkimo dokumente nenurodžius tikslių įsigytų prekių pavadinimų, Akcijoje norintis dalyvauti asmuo turi iš karto, po prekių įsigijimo, kreiptis į prekybos vietą ir paprašyti pirkimo sąskaitos faktūros su tiksliais prekių pavadinimais.
 4. Jeigu nepavyksta prisegti dokumento kopijos, Akcijos dalyvis turi susisiekti su Organizatoriumi el. paštu: www.balticlottery.com .
 5. Sėkmingai užsiregistravus Akcijoje, Akcijos dalyvis iš karto po registracijos gali sužinoti, ar laimėjo Prizą. Apie tai informacija parodoma ekrane atlikus registraciją. Tačiau laimėtojo vardas ir pavardė į laimėtojų sąrašą bus įtraukti tik patvirtinus, kad pirkimo dokumentas atitinka Taisyklėse nurodytas sąlygas.
 6. Kiekvienas užregistruotas Akcijos pirkimo dokumentas dalyvauja Akcijoje, išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis (pvz.: Organizatoriui nepriėmus Dalyvio pateikto Pirkimo dokumento, Pirkimo dokumentui esant netinkamos formos ir t.t.).
 7. Taisyklėse numatyta tvarka, pateikdamas Pirkimo dokumentą, Dalyvis patvirtina, kad jis yra teisėtas ir vienintelis Pirkimo dokumento savininkas. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai, be išankstinio Dalyvio įspėjimo, pašalinti iš Akcijos bet kurį Dalyvį, kai Organizatoriui kyla pagrįstų įtarimų, dėl bet kokio Dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Akcijoje ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, techninėmis priemonėmis vykdomo ar kitokio manipuliavimo paties Dalyvio ar kitų Dalyvių pateiktais duomenimis ar Organizatoriaus internetine svetaine, abejonėms dėl nuosavybės teisės į Pirkimo dokumentą tikrumo ir kt.).
 8. Jeigu vienas Pirkimo dokumentas registruojamas kelis kartus, galiojančiu laikomas tas Pirkimo dokumentas ir Dalyvis, kuris jį registravo pirmas, tačiau tokiu atveju Organizatorius turi teisę pašalinti tokį Dalyvį/Pirkimo dokumentą iš Akcijos bei neįtraukti tokio Dalyvio į laimėtojų sąrašą.
 9. Akcijos dalyvis laimėti Akcijoje gali tik vieną kartą, per visą akcijos laikotarpį!

PRIZŲ ĮTEIKIMAS

 1. Apie laimėtą prizą dalyvis informuojamas iš karto po registracijos puslapyje www.balticlottery.com. Jei pirkimo dokumentas atitinka šiose Taisyklėse nurodytas sąlygas, dėl laimėto prizo perdavimo Organizatorius su prizų laimėtoju susisiekia Akcijos registracijos metu nurodytu telefono numeriu arba el. pašto adresu.
 2. Laimėti prizai bus išsiųsti registracijos metu nurodytu adresu per 1-2 savaites, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Organizatorius patvirtins, kad jūsų pirkimo dokumentas atitinka Taisyklėse nurodytas sąlygas ir jūsų vardas bei pavardė bus įtraukti į laimėtojų sąrašą, skelbiamą svetainėje www.balticlottery.com.
 3. Laimėti prizai Coca Cola kojinės, belaidės ausinės JBL TUNE 130 NC, “Poloroid“ Hi-print 9046 gali būti pristatyti laimėtojui į jo nurodytą gyvenamosios vietos ar kitą adresą Lietuvoje. Pristatymo adresas suderinamas susisiekus su laimėtoju registracijos metu pateiktu el. pašto adresu arba laimėtojas gali atvykti atsiimti savo prizo pats adresu UAB „Dynamic Solutions“ P. Lukšio g. 32, (7 aukštas), Vilnius, prieš tai suderinęs savo atvykimą telefono numeriu 8 606 62193.
 4. Laimėtas „Makalius“ dovanų kuponas 1000 eurų vertės pasirinktai kelionei bus atsiųstas laimėtojui į jo nurodytą el. pašto adresą.
 5. Coca Cola kojinės, belaidės ausinės JBL TUNE 130 NC, “Poloroid“ Hi- print 9046, „Makalius“ dovanų kuponas 1000 eurų vertės pasirinktai kelionei prizų įteikimas laimėtojui dokumentuojamas perdavimo akte. Su prizų laimėjimu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius. Atsiimdamas prizą Coca Cola kojinės, belaidės ausinės JBL TUNE 130 NC, “Poloroid“ Hi-print 9046, „Makalius“ dovanų kuponas 1000 eurų vertės pasirinktai kelionei, laimėtojas perdavimo akte turi nurodyti savo asmens kodą. Nenurodžius privalomų duomenų, prizas neįteikiamas. Asmens kodas turi būti nurodytas, kad Organizatorius galėtų sumokėti taikomus mokesčius.
 6. Prizai pristatomi ne vėliau kaip iki 2024 m. vasario 10 d.
 7. Gavę prizą ir pasirašę priėmimo–perdavimo aktą (ar kitaip patvirtinę prizo gavimą), prizų laimėtojai negali reikšti Organizatoriui ar jo įgaliotai šaliai pretenzijų dėl prizo. Prizų kokybės garantijos Organizatorius ir/ar Užsakovas nesuteikia; garantiją suteikia Prizų gamintojas pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus.
 8. Jei prizo laimėtojas yra nepilnametis, prizas atiduodamas tik gavus suaugusiojo sutikimą. Sutikimą davęs suaugęs asmuo turi patvirtinti perdavimo aktą.
 9. Prizų pristatymo paslaugų išlaidas padengia Organizatorius. Organizatorius ir Užsakovas neatsako, jei prizai nepristatomi dėl laimėtojų klaidingai, netiksliai nurodyto prizo pristatymo adreso. Prizai pristatomi tik Lietuvos teritorijoje.
 10. Su prizo atsiėmimu susijusios šiose Taisyklėse nenurodytos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, prizo savarankiško atsiėmimo ar pakartotinio pristatymo išlaidos nepriėmus kurjerio siuntos, su Organizatoriumi susiderinus kitą prizo perdavimo tvarką – tokio pristatymo išlaidos, telefono pokalbių išlaidos ir bet kokios kitos Taisyklėse nenurodytos išlaidos prizų laimėtojams nepadengiamos ir neatlyginamos.
 11. Organizatorius ir Užsakovas neatsako, jeigu prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių (pavyzdžiui, laimėtojas nerandamas prizo pristatymo vietoje, kurjeris negali susisiekti su laimėtoju, laimėtojas nurodytu laiku nepasiima prizo, nurodo neteisingą adresą ar bet kokiais kitais atvejais); tokiu atveju Organizatorius neprivalo bandyti įteikti / išsiųsti prizo laimėtojui pakartotinai. Pakartotinai prizas gali būti išsiunčiamas / išduodamas laimėtojui Organizatoriaus pasirinkimu (t. y. Organizatorius turi teisę, bet ne pareigą pakartotinai pristatyti / išduoti prizą laimėtojui) ir tik laimėtojui iš anksto apmokėjus visas pakartotinio ir dėl nepavykusio prizo pristatymo Organizatoriaus patirtas išlaidas. Jeigu prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių antrą kartą, prizas laimėtojui neišduodamas. Organizatorius neatsako už kurjerių / trečiųjų šalių teikiamų prizo pristatymo paslaugų kokybę.
 12. Laimėti ir neatsiimti prizai lieka Organizatoriaus žinioje.

DOVANŲ KUPONO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

 1. Dovanų kuponas (-ai) patvirtina Dovanų kupono (-ų) turėtojo teisę savo nuožiūra pasirinkti ir atsiskaityti už iš UAB „TravelDeals LT“ įsigyjamas paslaugas Dovanų kupone (-uose) nurodyta suma. Dovanų kupono (-ų) turėtojai paslaugas gali išsirinkti įmonės svetainėse www.makalius.lt arba www.makaliauslietuva.lt [toliau-svetainė] arba atvykę į įmonės kelionių studiją (adresus galima rasti www.makalius.lt/kontaktai), jei nenurodyta kitaip.
 2. Dovanų kupono (-ų) turėtojas privalo:
  1. Perkant paslaugas įmonės kelionių studijoje informuoti jį aptarnaujantį specialistą prieš atsiskaitant už paslaugas, kad Jis atsiskaitys Dovanų kuponu (-ais) ir pateikti Dovanų kupono unikalų numerį.
  2. Įsigyjant daugelį produktų internetu, dovanų kupono kodą įvesti pirkimo procese, prieš įvykdant apmokėjimą. Jei tokios galimybės nėra (pvz.: įsigyjant kai kurių mūsų partnerių organizuojamas keliones), dėl apmokėjimo reikia skambinti telefonu +370 639 96 444 (darbo dienomis nuo 8:00 iki 19:00 val.). Kitu laiku rašyti el. pašto laišką labas@makalius.lt.  Laiškai atsakomi darbo dienomis 08:00 – 19:00. Savaitgaliais ir švenčių dienomis nedirbame. Gavus laišką ne darbo metu negalime garantuoti, kad norimos užsakyti paslaugos kaina liks nepakitusi.
  3. Įsigyjant daugelį produktų internetu, dovanų kupono kodą įvesti pirkimo procese, prieš įvykdant apmokėjimą. Jei tokios galimybės nėra (pvz.: įsigyjant kai kurių mūsų partnerių organizuojamas keliones), dėl apmokėjimo reikia skambinti telefonu +370 639 96 444 (darbo dienomis nuo 8:00 iki 19:00 val.). Kitu laiku rašyti el. pašto laišką labas@makalius.lt.  Laiškai atsakomi darbo dienomis 08:00 – 19:00. Savaitgaliais ir švenčių dienomis nedirbame. Gavus laišką ne darbo metu negalime garantuoti, kad norimos užsakyti paslaugos kaina liks nepakitusi.
  4. Įsigyjant daugelį produktų internetu, dovanų kupono kodą įvesti pirkimo procese, prieš įvykdant apmokėjimą. Jei tokios galimybės nėra (pvz.: įsigyjant kai kurių mūsų partnerių organizuojamas keliones), dėl apmokėjimo reikia skambinti telefonu +370 639 96 444 (darbo dienomis nuo 8:00 iki 19:00 val.). Kitu laiku rašyti el. pašto laišką labas@makalius.lt.  Laiškai atsakomi darbo dienomis 08:00 – 19:00. Savaitgaliais ir švenčių dienomis nedirbame. Gavus laišką ne darbo metu negalime garantuoti, kad norimos užsakyti paslaugos kaina liks nepakitusi.
 3. Įsigyjant paslaugas, viršijančias sumą, nurodytą dovanų kupone – trūkstamą sumą galima sumokėti grynaisiais arba banko pavedimu. Išsirinkus paslaugas už mažesnę sumą, dovanų kupone nurodytos sumos likutis negrąžinamas.
 4. Kuponas galioja 24 mėnesius nuo jo įsigijimo datos (jei nenurodyta kitaip). Pasibaigus dovanų kupono galiojimo terminui, kuponas nustoja galioti ir kupone nurodyta pinigų suma negrąžinama.
 5. Dovanų kuponu galima atsiskaityti vieną kartą. Pateikus dovanų kuponą atsiskaityti už įsigyjamas paslaugas, dovanų kuponas jo turėtojui negrąžinamas.
 6. Dovanų kuponu galima atsiskaityti už UAB „TravelDeals LT“ organizuojamas keliones, UAB „TravelDeals LT“ parduodamus Novaturas/Itaka/Coral Travel kelionių paketus, “Makaliaus Lietuva” poilsio Lietuvoje pasiūlymus.
 7. Už dovanų kuponą NEGALIMA įsigyti kito dovanų kupono.
 8. Dovanų kupono turėtojui (jei ne jis pats įsigijo kuponą), atsiskaitančiam Dovanų kuponu (-ais), PVM sąskaita-faktūra neišrašoma.
 9. Dovanų kuponas į pinigus nekeičiamas.
 10. Grąžinus paslaugą ar prekę pirktą už dovanų kuponą, klientui yra grąžinamas tokios pačios vertės dovanų kuponas, už kurį paslauga ar prekė buvo pirkta. Jei buvo padaryta priemoka, tada priemoka grąžinama klientui.
 11. Dovanų kupono gavėjas pilnai atsako už dovanų kupono duomenų saugumą bei supranta, jog su kupono duomenimis teisėtai ar neteisėtai susipažinus tretiesiems asmenims jie turės galimybę pasinaudoti kuponu. UAB „TravelDeals LT“ neatsako už perduoto dovanų kupono duomenų saugumą, taip pat neturi jokios pareigos tikrinti ar kuponą pateikęs asmuo teisėtai juo naudojasi ir/arba informuoti turistą apie kupono panaudojimo faktą. Bet kuriam asmeniui pateikus kupono duomenis ir prašant sudaryti sutartį kupono pagrindu, UAB „TravelDeals LT“ laikysis prezumpcijos, jog kuponą pateikęs asmuo yra teisėtas jo savininkas.
 12. Kilus klausimams skambinti tel. +370 639 96 444 (darbo dienomis nuo 8:00 iki 19:00 val.). Kitu laiku rašyti el. pašto laišką labas@makalius.lt .

KITOS SĄLYGOS

 1. Akcijos pirkimo dokumentą būtina saugoti iki prizų atsiėmimo.
 2. Registracija  www.balticlottery.com yra nemokama. Akcijos laimėtojai nustatomi atsitiktine tvarka.
 3. Organizatorius turi teisę viešai svetainėje  www.balticlottery.com skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
 4. Dalyvaudami Akcijoje, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir Organizatoriaus sprendimų.
 5. Vieną pirkimo dokumentą galima užregistruoti tik vieną kartą.
 6. Organizatorius turi teisę keisti Akcijos sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.balticlottery.com.
 7. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Dynamic solutions“ ir Coca Cola HBC įmonių grupės darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 8. Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo. Organizatorius gali neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos Dalyvį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar Akcijos taisykles bei sąlygas.

SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 1. Dalyvių skundai dėl Akcijos taisyklių pažeidimo gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais siunčiant UAB „Dynamic Solutions“, įm. k. 302439020, adresas P. Lukšio g. 32, LT-08222, Vilnius arba el. paštu www.balticlottery.com. Skundai turi būti pateikiami ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d.
 2. Organizatorius skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

DUOMENŲ APSAUGA

 1. Akcijos metu renkamų duomenų valdytojas yra UAB „Dynamic Solutions“, įmonės kodas 302439020, adresas P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius, el. paštas www.balticlottery.com .
 2. UAB „Dynamic Solutions“ rinks ir tvarkys šiuos Akcijos dalyvių asmens duomenis:
 • Vardas ir pavardė;
 • El. pašto adresas;
 • Asmens kodas (Coca Cola kojinių, belaidžių ausinių JBL TUNE 130NC, spausdintuvų “Polaroid” Hi-print 9046, “Makalius” 1000 eurų vertės dovanų kupono laimėtojams);
 • Telefono numeris;
 • Gyvenamasis adresas (Coca Cola kojinių, belaidžių ausinių JBL TUNE 130NC, spausdintuvų “Polaroid” Hi-print 9046 pristatymui).
 1. Dalyvaudami Akcijoje dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Organizatorius ir jo paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Akcijos organizavimo ir kitais žemiau nurodytais tikslais.
 2. Akcijos dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje  www.balticlottery.com nepateiks registracijos formoje nurodytų duomenų, negalės dalyvauti Akcijoje.
 3. Akcijos metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje  www.balticlottery.com. Akcijos dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu www.balticlottery.com atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Akcijos dalyviui atšaukus savo sutikimą, Akcijos dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Akcijoje nebedalyvauja.
 4. Akcijos dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
 • informacijos, susijusios su Akcija, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
 • akcijos vykdymui;
 • akcijos kokybės užtikrinimui;
 • problemų, susijusių su Akcijos vykdymu, sprendimui;
 • akcijos prizų laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
 • mokesčių už Akcijos prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
 • kitais teisėtais su Akcijos vykdymu susijusiais tikslais.
 1. Akcijos dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Akcijos vykdymu:
 • teisėtiems duomenų tvarkytojams teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Akcijos laimėtojams išrinkti, juos administruoti e. puslapyje, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
 • siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Akcijos prizų pristatymui;
 • valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
 • kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
 1. Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Akcijos pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Akcijos prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Akcijos pabaigos.
 2. Akcijos dalyvis turi teisę kreiptis į Organizatorių elektroniniu paštu  info@balticlottery.com ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Akcijoje, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Akcijoje nebedalyvauja.
 3. Akcijos dalyviai turi šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per duomenų tvarkymo laikotarpį; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų apsaugos teisės aktų, bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Akcijoje, kitas Asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nurodytas teises. Jeigu Akcijos dalyvis mano, kad vykdant šią Akciją yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai: Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, El. paštas ada@ada.lt.

PRIEDAS NR. 1. Akcijoje dalyvaujančių prekių sąrašas:

BRŪKŠNINIS KODASPREKĖS PAVADINIMAS
5000112651232COCA COLA DIO EELTLV
54001886COCA COLA DPT LTLV
54001893COKE ZERO DPT LTLV
90375408COKE ZERO LT NEW
54490703COKE LT
90375408COKE ZERO HARM LTLV
54490703COKE HARM LTLV
5449000000965COKE REG KL DIO EELVLT
5449000000996COCA COLA SLEEK DIO EELVLT
5000112651263COKE LIME DIO EELVLT
5000112651256COKE ZERO SLK DIO EELVLT
5449000233295COKEZEROZCAFF SLK EELVLTPL
5000112614466COCA COLA LT
5000112614152COCA COLA ZERO LTLV
5449000242419COKE ZERO LIME EELT